Povojnové podoby sninského parku

Po ukončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bola zahájená obnova vojnou zničených objektov a s ňou spojená realizácia novej výstavby na celom území Československa. Nové objekty vyrástli aj v parku pri kaštieli a zmenili tak jeho historickú podobu. Približne v miestach, kde sa dnes nachádza časť vstupnej cesty do nemocnice, bol vybudovaný tenisový dvorec. Spolu s jeho výstavbou bolo spojené založenie tenisového klubu. Jeho zakladateľom a správcom bol MUDr. Gabriel Hoffmann. Hoffmannovci trávili na tenisových kurtoch spomedzi obyvateľov Sniny asi najviac času. K vášnivým hráčom tenisu však patril napríklad aj lekárnik Peter Gališin alebo zamestnanec Okresného národného výboru Dr. Ladislav Zabo. Sninské tenisové kurty hosťovali počas svojej existencie aj tenistov z Humenného alebo Prešova. Činnosť tenisového klubu bola v roku 1948 zakázaná.


Lekárnik Peter Gališin na tenisovom kurte v roku 1947, v pozadí klasicistický kaštieľ.

V blízkosti tenisového dvorca bola postavená kolkáreň. Ako deti sme tam s kamarátmi chodili pánom, ktorí sa tam schádzali, stavať rozhádzané kolky. Niekedy nám za to kúpili malinovku, inokedy dali po korune, čo bol v tej dobe pre chlapcov dobrý zárobok. Činnosť kolkárne skončila nechválne – požiarom. Podpálili ju vraj ženy, ktorým sa nepáčilo, že sa tam ich muži schádzajú, zabávajú a popíjajú.

Štefan Kovaľ (1950-2016)

V zadnej časti parku za kaštieľom bolo vybudované trávnaté ihrisko s atletickou dráhou, šatňami a hľadiskom. Ihrisko bolo otvorené v roku 1947 a jeho pozostatky dodnes tvoria prakticky už iba dve futbalové bránky. Historický park postupne naberal podobu akéhosi športového areálu. V priestoroch parku pribudlo aj volejbalové ihrisko a kúpalisko. Neskôr kolkáreň, tenisové kurty a volejbalové ihrisko museli ustúpiť výstavbe nemocnice. Ostalo iba futbalové ihrisko a kúpalisko. S výstavbou nemocnice sa začalo v roku 1959 a jej slávnostné otvorenie prebehlo v roku 1963. V súvislosti s budovaním nového kúpaliska, ktorého pozostatky sa nachádzajú pri športovej hale a výstavbou rekreačnej oblasti Sninské rybníky, bolo kúpalisko v parku zatvorené a bazény zasypané. Dnes sú v parku stále viditeľné vrchné časti obvodových múrov zasypaného plaveckého bazéna v tvare obdĺžnika a okrúhleho detského bazéna. V priestore niekdajšieho plaveckého bazéna sa nachádza smrekový porast.


Kúpalisko v parku, vľavo okrúhly detský bazén, vedľa plavecký bazén.

Park bol prakticky počas celej éry socializmu dejiskom rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. V miestach medzi zaniknutým kúpaliskom a kolkárňou sa nachádzal a vlastne v zanedbanom stave sa stále nachádza vybetónovaný kruh s vyvýšenou časťou. Bolo to miesto, kde sa obyvatelia mesta schádzali a zabávali počas sviatočných dní, akými boli napríklad oslavy Dňa matiek, či oslavy Prvého mája.


Oslava Dňa matiek v priestore vybetónovaného kruhu v parku v roku 1946.

Park pri kaštieli v Snine nadobúdal v priebehu vekov rôzne podoby. Z historického pánskeho parku sa stalo miesto, kde sa stretávali priaznivci športu, kde matky s deťmi trávili voľné chvíle, kde umelci prezentovali svoje umelecké zručnosti, jednoducho miesto stretávania sa ľudí. V parku sa do súčasnosti zachovalo aj zopár stromov, ktoré môžeme pokladať za historické, ale v podstate najviac historických drevín bolo v priestoroch parku vyrúbaných v súvislosti s výstavbou nemocnice. Dnes sa pri organizovaní spoločenských podujatí využíva prakticky iba časť, v ktorej sa v minulosti nachádzalo futbalové ihrisko. Možno by nebolo na škodu veci tomuto parku v budúcnosti prinavrátiť jeho pomaly zhasínajúcu popularitu.

Autor textu: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.