Prvá cena Športky v Snine

V súvislosti s poštovým úradom v Snine a jeho tohtoročným 150. výročím sa mi do rúk dostala zaujímavá fotografia. Na prvý pohľad mi bolo jasné, že ide o dobovú fotografiu pracovníkov sninskej pošty, ale neboli mi známe príležitosť a okolnosti, za ktorých bola fotografia vytvorená. Divné mi bolo, prečo sú medzi zamestnancami pošty na fotke dvaja muži, ktorí zjavne medzi nich nepatria. Muž so šálom je Vladimír Slimák – redaktor časopisu Vihorlatský Kovák, ale čo ten druhý pán? Ako sa ocitol medzi pracovníkmi pošty? Jeho identifikácia bola zložitá, totiž väčšina z ľudí na fotografii už nie je medzi nami…

Prostredníctvom projektu Retrospektíva sa snažíme o zachovanie spomienok na našich predkov – ľudí, ktorí tu prežili svoje životy spojené s každodennými radosťami i starostami. Ide o zaujímavé poslanie, i keď nie vždy také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad vzdať. Z času na čas sa stane, že žijúci pamätníci sa uzatvárajú do seba a nemajú záujem o starých časoch diskutovať s tým, že koho by už len spomienky v dnešnej dobe zaujímali. K otvoreniu komnaty spomienok je potrebné použiť správny kľúč. Stačí pootvoriť dvierka a pred vami je príbeh, ako z tejto z fotografie.


Ján Ondika a „Džan“ Pavlík (poštoví doručovatelia), Jozef Dunaj (pokladník), Kriška (rozvoz balíkov), Štofira „Šivý“ a Krupa (poštoví doručovatelia), Katarína Kuchárova rodená Ondicová (oddelenie Poštovej novinovej služby), Telekešová a Klimová (pracovníčky za okienkom), Vladimír Slimák (redaktor novín Vihorlatský Kovák), Ján Szentimrey (výherca Športky) a Eliáš Kapráľ (vedúci poštového úradu v Snine)

Neznámy muž je Ján Szentimrey (1922-2003), bývalý pracovník závodu Vihorlat. Do Sniny prišiel so svojim švagrom pánom Tomášom Szilagyim. So svojimi manželkami – sestrami z obce Palín sa zamestnali v novovybudovanom závode Vihorlat, založili si rodiny a Snina sa stala pre nich a ich potomkov domovom. Dcéra pána Szentimreya – pani Gabriela Petrušková, dnes už dôchodkyňa, dokázala svojimi slovami vdýchnuť starej fotografii život:

„Fotografia pochádza z roku 1964. V celom Československu vtedy vládol „ošiaľ“ zvaný ŠPORTKA. Otec nebol hráč, peňazí v rodine nebolo na rozhadzovanie, všetky príjmy vtedy pohltil rozostavaný dom. Mojej mame sa raz pred Vianocami prisnil sen s číslami. Donútila otca, aby podal športku. Otec sa z toho smial, ale podvolil sa želaniu. Tiket vtedy stál 3 koruny a maximálna výhra dosahovala 40 000 Kčs. Bolo priam neuveriteľné, že čísla zo sna padli a otec sa stal prvým výhercom najvyššej sumy v Snine. Vyhrané peniaze sme minuli na dokončenie domu.“

Aj pre pracovníkov pošty išlo o neobvyklú situáciu. Pán Szentimrey si prišiel pre výhru v sprievode redaktora Slimáka a tak vznikla táto zaujímavá fotografia. V domácom albume pani Gabriela našla aj fotku otca počas preberania tučnej sumy pri okienku pokladne.


Ján Szentimrey počas preberania výhry 31. decembra 1964, za okienkom pokladník Jozef Dunaj.

Športka, ktorá v apríli roku 2017 oslávila 60. výročie trvania má výhercu 1. ceny aj v Snine.

Autorka článku: Daniela Fridrichová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.