Retrospektíva a koncoročné bilancovanie

Vážení čitatelia online časopisu Retrospektíva!

Práve týmto článkom (s poradovým číslom 285) uzatvárame rok 2021. S príspevkami venovanými histórii Sniny a okolia sa stretávate už necelých šesť rokov. Úplne prvý článok na stránke www.retrospektiva.eu sme uverejnili dňa 7. januára 2015. Postupom času články na stránke utešene pribúdali a tešili sa patričnej popularite. Aj z tohto dôvodu sme na začiatku roku 2017 požiadali Národnú agentúru ISSN o pridelenie medzinárodného štandardného čísla seriálovej publikácie. Dňa 28. apríla 2017 agentúra našej žiadosti vyhovela a stránku www.retrospektiva.eu sme následne pretransformovali do podoby online časopisu.

Medzitým sme nadviazali spoluprácu so Sninskými novinami a naše články sa vďaka tomu medzi Vás dostávajú tak online, ako i v papierovej podobe. V roku 2021 sme odpublikovali 47 článkov, ktorých obsahy v určitej miere reflektovali naše aktuálne záujmy. Medzi najpopulárnejšie články roku 2021 patrili články ako Turistika v okrese: VIhorlatské vrchy, Z pozostalosti Jána Voreka, Schody na Sninský kameň, Zo spomienok najstaršej Sninčanky alebo Zo spomienok najstaršieho Sninčana.

Mnohé príspevky vznikli na základe aktívnej spolupráce s ľuďmi akými sú napríklad Jozef Gajdoš, Diana Kepičová, Igor Kirňák, Michal Lakatoš, Ján Lelko, Jozef Novák, Beata Okulińska, Šimon Rada, Dušan Reiser, Peter Sabo, Henrieta Smetanová, Andrej Smolák a niekoľkými ďalšími, ktorým týmto vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie. A v neposlednom rade taktiež ďakujeme administrátorom facebookovej stránky Dianie v Snine, ktorí v roku 2021 bez akéhokoľvek lobovania z našej strany, zdieľali drvivú väčšinu uverejňovaných článkov.

Pohľad na Sninu v 60. rokoch minulého storočia.

Retrospektíva v roku 2022

V roku 2022 sa máme v úmysle naďalej zaoberať „starou Sninou“ a jej priľahlým okolím. Na facebooku máme v pláne okrem článkov sporadicky uverejňovať i staré fotky s vyobrazením ľudí, ktorých mená nám možno pomôžete doplniť práve Vy, naši čitatelia. Našou ďalšou facebookovou ambíciou je uverejňovať i výstrižky zaujímavých článkov, na ktoré pri našom bádaní z času na čas natrafíme.

Pozornosť budeme venovať aj organizovaniu šiesteho ročníka podujatia Medzi troma hranicami. To by sa malo uskutočniť 4. septembra 2022 a tematicky bude venované histórii priemyselných objektov v Snine.

Rozmýšľať nad redukovaním počtu článkov z pohľadu množstva materiálov, ktoré sa nám podarilo nazhromaždiť, prakticky nemá zmysel. Články píšeme radi a pokiaľ nám to umožnia naše voľnočasové možnosti, budeme sa snažiť i naďalej spracovávať články na rôzne zaujímavé témy. V tejto súvislosti by sme radi uvítali rôzne podnety a tipy od Vás. Zaujíma nás, o aké témy je z Vašej strany najväčší záujem a čomu by sme mali venovať najviac pozornosti. Pretože najdôležitejšími ľuďmi pre náš internetový časopis ste práve Vy – naši čitatelia.

Záverom si Vám dovoľujeme poďakovať za celoročne prejavovanú priazeň a popriať Vám všetko najlepšie do nového roku. Veľa zdravia, šťastia, lásky a skoré naplnenie aj tých najtajnejších snov a túžob. To Vám zo srdca praje redakcia online časopisu Retrospektíva.

Autori článku: Mgr. Ján Bocan a Ing. Radovan Vrabeľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.