Retrospektíva v znamení zmien

História a nostalgia

Ako dieťa som zvykol tráviť čas v blízkosti svojho deda. Bol to človek, ktorý veľa zdanlivo nepotrebných vecí chránil pred vyhodením tvrdiac, že to všetko sa raz môže na niečo zísť. Ono to bola neraz i pravda, pretože stále, keď som niečo hľadal alebo potreboval, stačilo deda poprosiť a ten zo svojho „depozitára“ vytiahol všetko, čo bolo potrebné. Medzi množstvom odložených predmetov sa nachádzala aj zbierka závodných vlajočiek a odznakov, škatuľka s mincami, ktoré pochádzali z rôznych dovolenkových destinácií a zopár ďalších zaujímavostí. Všetky tieto veci som si zvykol prezerať a skúmať. Pred necelými desiatimi rokmi sa mi tieto, z obdobia detstva dôverne známe veci, dostali opäť do rúk. Dedo mi odporúčal predať ich nejakému zberateľovi. S nostalgiou som sa v nich začal prehrabávať. Vzdať sa znovuobjavených detských pokladov však bolo z mojej strany jednoducho nemysliteľné. A tak nejak som sa začal zaujímať o zberateľstvo a o veci s ním súvisiace. V tom čase som po prvýkrát navštívil zberateľskú burzu, zúčastnil sa prvej aukcie. Začal som sa stretávať s podobne mysliacimi a konajúcimi ľuďmi. V roku 2013 som sa s priateľmi – zberateľmi začal pohrávať s myšlienkou založenia občianskeho združenia, ktoré by si kládlo za úlohu zastrešovať rôzne aktivity spojené so zberateľskou činnosťou. Združenie sme neskôr skutočne založili a so štipkou recesie sme ho pomenovali Európska zberateľská spoločnosť. Schválené stanovy z ministerstva k nám dorazili presne na Silvestra a tak sme do nového roku 2014 vykročili s o to väčším optimizmom.

Vznik Retrospektívy

Hneď v prvej polovici roku 2014 sme zakúpili internetovú doménu www.retrospektiva.eu, objednali hosting a v dohľadnej dobe vznikla jednoduchá stránka informujúca o existencii združenia. Čas plynul a my sme si uvedomili, že zberateľov v Snine a jej okolí nie je až toľko, ako sme pôvodne predpokladali. Nešlo ani tak o množstvo zberateľov, ako o široké spektrum ich odlišných záujmov. Snažili sme sa nájsť spoločné ťažisko a spôsob, ako sa prezentovať. Uvedomili sme si, že najlepšie by bolo venovať pozornosť zberateľstvu v spojitosti s históriou mesta a jeho okolia. A tak sa od januára 2015 na stránke začali objavovať prvé články venované tejto tematike. Spočiatku ich nebolo veľa. V roku 2015 ich bolo 19, v roku 2016 pribudlo ďalších 24, v roku 2017 ďalších 38. V roku 2017 došlo k uzatvoreniu dohody medzi občianskym združením a vydavateľom Sninských novín a tak sa prvé články z online prostredia objavili aj na papieri. Stránka získavala na popularite, čo nás viedlo k nápadu zaregistrovať ju do podoby online časopisu. Stalo sa tak 28. apríla 2017, kedy bol stránke pridelený identifikátor sériovej publikácie ISSN 2454-1044 a u nás tým vznikla povinnosť publikovania minimálne jedného článku v období kalendárneho mesiaca. V roku 2018 sa na stránke online časopisu Retrospektíva objavilo ďalších 52 článkov, čo nasvedčovalo nie mesačnej, ale týždňovej periodicite. V roku 2019 sme svojou aktivitou prekročili aj toto číslo – na stránke časopisu pribudlo 55 článkov. V období od vzniku klubovej stránky po dnešok sa okolo Retrospektívy vytvorila skupinka skalných čitateľov a podporovateľov, ktorým by som chcel v mene celej redakcie vyjadriť úprimné poďakovanie. Ceníme si všetky podnety, rady i pripomienky a tešíme sa stále pribúdajúcim materiálom týkajúcim sa Sniny a jej okolia.

Aj vďaka spolupráci s verejnosťou máme stále plný stôl materiálov hodných štúdia a spracovania.

Úspechy a úskalia

Za najväčší prínos roku 2019 považujeme získanie priestorov na zriadenie redakcie – miesta, kde sa stretávame, plánujeme a tvoríme koncepty k neskoršie uverejňovaným článkom. A ako to v živote zvykne chodiť, s úspechmi pribudli aj úskalia. V súvislosti s hojne pribúdajúcimi materiálmi sme sa už dávnejšie rozhodli rozsiahlejším témam venovať samostatne a vydávať ich v podobe drobných brožovaných publikácií. Takto sme položili základy rovnomennej edície, v ktorej už bola vydaná necelá desiatka zaujímavých titulov. Najmä v tomto roku sme si uvedomili, že nadmiera voľného času venovaná publikačnej činnosti sa dotýka a uberá z chvíľ, ktoré by sme za iných okolností trávili v kruhu našich najbližších rodinných príslušníkov, či v okruhu priateľov a známych. Všetko, čo robíme, robíme z nadšenia a zadarmo. Za našu prácu nepoberáme žiaden honorár. Finančné prostriedky na samotné polygrafické služby spojené s vydávaním drobných publikácií získavame na základe rôznych výziev týkajúcich sa grantov a dotácií. Čo sa týka stránky, bude potrebné pretvoriť mnoho vecí, ktoré oko bežného čitateľa síce nevidí, no napriek tomu sa bez nich nezaobídeme. Čo sa týka združenia, prakticky od jeho založenia sa snažíme spolupracovať s rôznymi inštitúciami, ktorých činnosť sa v určitej miere prekrýva s tou našou. Okrem už zmieňovaných Sninských novín sme v minulosti podpísali zmluvu o spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom, s Múzeom v Zemplínskych Hámroch alebo s pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom. V roku 2019 sme takúto zmluvu uzatvorili aj s Klubom vojenskej histórie a streleckým klubom Hodošík zo Stakčína. Každá, formálna, či neformálna spolupráca si vyžaduje vykazovanie aktivity viazanej na voľnočasové možnosti. Aj kvôli týmto skutočnostiam sme sa rozhodli na určitý čas prejsť do režimu kvalitnejšej výskumnej činnosti, ktorý sa prejaví na počte budúcoročných článkov – tie plánujeme zredukovať približne o polovicu, podľa hesla – kvalita na úkor kvantity. Na základe ušetreného času prezlečieme stránku do novších, modernejších šiat, zvýšime jej funkčnosť a výkon a popri tom sa stihneme venovať aj záležitostiam týkajúcim sa združenia.

Materiálov na spracovanie je viac ako voľného času.

Bolo a bude

Rok 2019 bol bohatý na mnohé okrúhle výročia, ktoré sme si prostredníctvom článkov pripomenuli. Išlo napríklad o 30. výročie Nežnej revolúcie, 30. výročie vzniku hnutia Verejnosť proti násiliu, 70. výročie Ľudovej vzbury v Dlhom nad Cirochou, 75. výročie oslobodenia Starinskej doliny, 80. výročie Malej vojny, 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika, 100. výročie pričlenenia Podkarpatskej Rusi k Česko-Slovensku, 100. výročie zriadenia obecných knižníc v Česko-Slovensku a 110. výročie spustenia prevádzky na železničnej trati Humenné – Stakčín. Niektoré z týchto článkov boli písané na pokračovanie alebo k určitej téme bolo napísaných viac samostatných článkov. Najvyššiu čitateľnosť v roku 2019 zaznamenal článok s názvom Starina odhaľuje minulosť. O článku s najnižšou čitateľnosťou nie je možné hovoriť, pretože platí, že najnovší článok má stále najnižší počet prečítaní. Čitateľnosť vzrastá v súvislosti s časom plynúcim od uverejnenia článku na stránke časopisu. Najnižšiu čitateľnosť má teda v súčasnosti článok, ktorý práve čítate. Okrem publikačnej činnosti sme sa v roku 2019 venovali taktiež organizovaniu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Usporiadali sme napríklad prednáškový miniseminár s názvom Snina a okolie vo vojnových konfliktoch, priateľské stretnutie zberateľov s názvom Zberateľstvo pod lupou alebo tretí ročník podujatia s názvom Medzi troma hranicami.

V roku 2020 plánujeme usporiadať štvrtý ročník podujatia Medzi troma hranicami v obci Zemplínske Hámre. Momentálne pracujeme s nápadom usporiadať dvojdňové podujatie, v rámci ktorého sa okrem turistického výstupu uskutoční seminár, bude otvorená tematická výstava a taktiež bude do života uvedená drobná publikácia. Hovoriť o ďalších plánovaných aktivitách by bolo možno unáhlené, preto sa o nich teraz radšej nebudem zmieňovať.

Na záver by som sa chcel za redaktorov a spolupracovníkov online časopisu Retrospektíva poďakovať všetkým, ktorí nám v roku 2019 prejavili svoju priazeň a zaželať všetkým úspešný vstup a veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2020.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.