Rozlúčka s letom v Novej Sedlici

Úvod

Vedeli ste o tom, že 22. september 2019 je považovaný za európsky deň bez áut? Po prvýkrát sa tento deň oslavoval za podpory Európskej komisie v roku 2000. V súčasnej dobe sú ľudia vystavovaní hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy, medzi ktoré by sme mohli zarátať i pešiu turistiku. Okrem toho je 22. september 2019 posledným letným dňom. A práve v tento deň sa uskutočnil už tretí ročník podujatia s názvom Medzi troma hranicami.

Pohľad na obec Nová Sedlica.

V najseverovýchodnejšom kúte Slovenska

Počasie nám mimoriadne prialo. Turistický pochod sme odštartovali pred dreveným gréckokatolíckym chrámom z roku 1718 v obci Uličské Krivé. Severovýchod Slovenska je medzi turistami známy predovšetkým množstvom zachovalých drevených kostolíkov. Avšak na trase nášho pochodu sa nachádzal iba tento jediný. Ďalšie drevené chrámy kedysi stáli aj v obciach Zboj a Nová Sedlica, ale v nedávnej minulosti boli presťahované. Konkrétne kostolík zasvätený svätému Mikulášovi z roku 1775 zo Zboja, bol v roku 1967 premiestnený do Expozície ľudovej architektúry Šarišského múzea v Bardejovských kúpeľoch, kde sa nachádza do dnešných dní. Drevený kostolík zasvätený archanjelovi Michalovi z roku 1764 z Novej Sedlice, bol v roku 1974 premiestnený do Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom, kde ho môžeme vidieť a navštíviť i v súčasnosti.

Z Uličského Krivého sme sa vydali na cestu do susednej obce Zboj. Naša trasa prechádzala cez 49. rovnobežku. Ak by sme po tejto rovnobežke chceli obísť našu planétu, museli by sme prejsť 26263 kilometrov. Cestou by sme navštívili Prešov, České Budějovice alebo nemecký Regensburg, či Karlsruhe. Vo Francúzsku by sme prechádzali mestom Chalons-en-Champagne a mestom Sarcelles. Po opustení európskej pevniny by sme zavítali na územie kanadského ostrova Newfoundland, kde by sme navštívili mestečko Gander. Ďalej by sme prešli stovkami pohraničných kilometrov medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými. Po preplávaní Tichého oceánu by sme sa dostali až do severnej časti súostrovia Kurily, na územie Ruskej Federácie. V Ázii by sme putovali územím Číny, Mongolska a Kazachstanu, aby sme sa vrátili opäť do Ruska a územím Ukrajiny by sme sa dostali opäť na územie okresu Snina.

Týmto miestom prechádza 49. rovnobežka

V dobovej tlači je možné natrafiť na rôzne zaujímavé informácie. Problémom pri bádaní je v mnohých prípadoch neznalosť maďarského jazyka. Podarilo sa nám natrafiť na informáciu pochádzajúcu z roku 1904 hovoriacu o geologickom podloží okolia obce Nová Sedlica.

Vedľa Novej Sedlice sa nachádzajú pravidelné vrstvy pozostávajúce z červeného kameňa obohateného sľudami a bridlicami. Pod týmito vrstvami sa nachádzajú modrosivé a poväčšine petrolejom nasiaknuté sľudové bridlice.

Flyšové horniny na území severovýchodu okresu Snina tvoria komplex hrubý od niekoľko sto do niekoľko tisíc metrov. Predpokladá sa, že geologické vrstvy nachádzajúce sa pod flyšovou škrupinou, by mali byť nasiaknuté ropu. V minulosti bol v tejto súvislosti v blízkosti obce Uličské Krivé realizovaný vrt o celkovej hĺbke 5000 metrov. Na mieste tohto vrtu sme sa v rámci nášho pochodu pristavili.

Takto vyzerá pozostatok niekdajšieho ropného vrtu

Územie severovýchodnej časti okresu Snina je v prevažnej miere tvorené flyšovými horninami. Vďaka neveľkej palete litograficky odlišných hornín nadobúda toto územie jednotvárny vzhľad. Naše kroky smerovali k dvom zaujímavým prírodným útvarom. V skalnej časti lesa sa nachádza flyšový útvar pripomínajúci hlavu ťavy, nesúci k tejto skutočnosti i priliehavý názov – Flyšová ťava. Nahliadli sme aj do Skalného okna, ktoré je možné považovať za ďalšie spestrenie v drvivej väčšine prípadov jednotvárneho flyšového pohoria.

Skalný útvar nazývaný Flyšová ťava
…a skalné okno

Pristavili sme sa aj pri uhličitom prameni s ľudovým názvom Kvasna voda. Ide o jeden z mála  minerálnych prameňov v slovenskej časti Polonín. V Zboji sme nezabudli navštíviť ani vojnový cintorín z obdobia prvej svetovej vojny.

Uvedenie do života

Náš turistický pochod viedol do Novej Sedlice, kde sa uskutočnila slávnostná prezentácia a uvedenie do života dvojice publikácií regionálneho charakteru. Celé toto podujatie otvoril a prítomných hostí privítal starosta obce Nová Sedlica, pán Vasiľ Dinič. Po jeho príhovore nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru s názvom Ľude spud Beskyda, ktorého členovia sa publiku prihovorili prostredníctvom niekoľkých ľudových piesní.

Členovia folklórneho súboru Ľude spud Beskyda na javisku

Prvá z uvádzaných publikácií nesie názov Selo pod Beskydom: Nová Sedlica v zápiskoch Juraja Bigu. Pán Juraj Biga (1928-2019) bol vzácnym človekom, ktorý v priebehu svojho celého života zhromažďoval a vo forme zápiskov uchovával informácie týkajúce sa histórie rodnej obce. Jeho najstaršie zápisky sú tvorené spomienkovým materiálom pochádzajúcim od jeho starých rodičov a ich rovesníkov. Na tieto staršie zápisky naväzujú novšie zápisky tvorené spomienkami jeho rodičov a prakticky už aj jeho vlastné spomienky. Publikácia, ktorá vznikla na základe spomínaných zápiskov, bola uvedená do života symbolickým spôsobom – posypaním hlinou pochádzajúcou z obce Nová Sedlica, predstavujúcou rodnú hrudu pána Juraja Bigu. Prácu otca uviedli do života jeho deti – dcéra Mária Sidorová a syn Juraj Biga, ktorý prítomným hosťom priblížil snahu otca, sprostredkovať vedomosti týkajúce sa histórie obce Nová Sedlica, predstaviteľom mladej generácie záujemcov o regionálnu históriu.

Mária Sidorová, Ján Bocan a Juraj Biga počas uvádzania publikácie do života

Druhú z prezentovaných publikácií s názvom Medzi troma hranicami: Vampír z Bieščad v Uličskej doline, uviedli do života JUDr. Iveta Bžánová a Mgr. Ján Bocan pokropením vodou zo Zbojského potoka, ktorý preteká naprieč Uličskou dolinou. Ide o preklad rukopisu poľského autora Mgr Inż. Wiesława Tokarczuka, ktorý rozpráva o pohybe a zločinoch predstaviteľov Ukrajinskej povstaleckej armády – „banderovcov“ na území poľsko-slovenského pohraničia vrátane najseverovýchodnejšieho kúta Slovenska – Uličskej doliny. Samotná práca poľského bádateľa obsahuje i tri zaujímavé doplnky a jednu prílohu. V súčasnosti ide o najnovší vklad týkajúci sa spomínanej témy do fondu regionálnej literatúry.

Ján Bocan a Iveta Bžánová počas uvádzania publikácie do života

Prezentácia bola ukončená opäť tónmi ľudových piesní folklórneho súboru Ľude spud Beskyda. O pohostenie prítomných hostí a taktiež o pohostenie turistov sa postaralo vedenie obce Nová Sedlica. Starostovi obce Vasiľovi Diničovi týmto vyslovujeme skutočne úprimné poďakovanie za bezproblémovú a ústretovú spoluprácu pri organizovaní tretieho ročníka podujatia Medzi troma hranicami, ktorého primárnou úlohou je spájať turistiku s históriou regiónu.

Po výdatnom obede sme sa zastavili aj na miestnom cintoríne pri hrobe pána Juraja Bigu, ktorého pamiatku sme si uctili minútou ticha. Cestou z cintorína sme prechádzali popri hroboch Mikuláša Kireša (1898-1945) a Ivana Šiškana (1894-1945), ktorí boli predovšetkým kvôli svojej príslušnosti ku Komunistickej strane Slovenska v roku 1945 zavraždení členmi „banderovského“ oddielu operujúceho v tejto pohraničnej oblasti v období bezprostredne nasledujúcom po ukončení druhej svetovej vojny. Turistický pochod absolvovalo celkovo 50 turistov zo Sniny, ale i Humenného, Michaloviec a Trebišova. Každý z nich si okrem zážitku z výletu odniesol aj potvrdenie o absolvovaní pochodu, odznak, pohľadnicu a iné drobné suveníry venované spomienke na toto podujatie. Na samotnej prezentácii uvádzaných publikácií sa vrátane turistov a účinkujúcich zúčastnilo približne 100 účastníkov.

Pri hrobe pána Juraja Bigu (1928-2019)

Záver

Východisková poloha obce Nová Sedlica celoročne priťahuje pozornosť mnohých návštevníkov a turistov. Čarokrásna príroda, jedinečnosť fauny a flóry a množstvo iných faktorov vplýva na skutočnosť, že práve Nová Sedlica disponuje prirodzeným potenciálom stať sa plnohodnotnou a zároveň cielene vyhľadávanou destináciou. O tom, či sa nám uskutočneným turistickým pochodom a prezentáciou publikácií regionálneho charakteru podarilo naplniť náš zámer – dostať oblasť najseverovýchodnejšej časti Slovenska do hlbšieho povedomia verejnosti, nech posúdia účastníci podujatia, naši priaznivci a čitatelia.

Hlavným organizátorom podujatia Medzi troma hranicami bolo občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť, spoluorganizátorom obec Nová Sedlica. Partnermi podujatia boli 27. Sninský Tur-klub, Andrej Smolak Gallery, Folklórny súbor Ľude spud Beskyda, Turistické informačné centrum pri cestovnej agentúre Unitur Snina a JUDr. Iveta Bžánová. Mediálnymi partnermi podujatia boli Sninské noviny a online časopis Retrospektíva. Podujatie sa konalo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

Autor článku : Mgr. Ján Bocan
Autori fotografií: Daniela Haisová a Mária Aľušíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.