Snina a Štefánikove slávnosti

Dňa 4. mája 2019 si pripomíname 100. výročie smrti slovenského astronóma, fotografa, diplomata a politika, generála Milana Rastislava Štefánika (1880-1919). Štefánik sa významným spôsobom zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na jeho počesť bolo pomenovaných množstvo ulíc, námestí a škôl, v Bratislave dokonca aj medzinárodné letisko.

Usporadúvanie Štefánikových slávností bolo populárne najmä v časoch prvej Česko-Slovenskej republiky. Organizovaním tohto typu podujatia sa v Snine zaoberali najmä členovia miestneho zboru Slovenskej ligy, ktorý bol v meste založený dňa 14. januára 1928. Z iniciatívy členov zboru boli dňa 21. mája 1928 v Snine pomenované ulice, ktorým boli pridelené slovenské pomenovania, zväčša po slovenských národných hrdinoch. Na bližšie informácie týkajúce sa pomenovania sninských ulíc sme doposiaľ nenatrafili, ale nepredpokladáme, že by nejaká ulica bola pomenovaná práve po Štefánikovi.


Žiaci ľudovej školy počas osláv venovaných generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Za Sninou nezaostávali ani dnešné Zemplínske Hámre, kde prvú tryznu za generála Štefánika zorganizovala učiteľka ľudovej školy Katarína Kamasová v roku 1924. Informácia o konaní podujatia bola vybubnovaná obecným bubeníkom, na základe čoho sa obyvatelia obce zišli pred hostincom. Pripravenej prednášky sa zúčastnilo 215 osôb. O rok neskôr tryzna za Štefánika začala rannou omšou v Zemplínskych Hámroch, no ťažisko osláv bolo situované na námestí v Snine. Oslavy na počesť tragickej smrti generála Štefánika sa konali každoročne. Najčastejšie boli sprevádzané spievaním hymny „Nad Tatrou sa blýska“ a „Kde domov můj“, recitáciou básne „Kto za pravdu horí“, prednesom príležitostnej reči a spevom národných piesní.

V každej triede bol umiestnený obraz Štefánika vo francúzskej generálskej uniforme. Výraznejšou propagáciou osoby Štefánika sa zaoberal mladý učiteľ Jozef Hudáč. Ten vlastnoručne a veľmi pekne namaľoval mohylu na bradle a vedľa nej postavu Štefánika. Obrázok nechal kolovať medzi žiakmi kvôli národnému uvedomeniu. Slávnosti sa konali každoročne v období prvej republiky a omnoho väčší dôraz sa na ne kládol za Slovenského štátu. Vtedy tu bola iná nálada a vlastne práve vtedy vznikol priestor na polemiku ohľadom osoby Štefánika. Vždy sa prízvukovalo, že Štefánik bol popri Masarykovi ako štátnik na rovnakej úrovni. Otvorenou sa stala otázka Štefánikovej nehody a taktiež otázka okolo jeho pozostalosti, ktorá prešla do rúk štátu. Po druhej svetovej vojne sa od osláv Štefánika začalo upúšťať a po roku 1948 sa meno Štefánik stalo spoločenským tabu.

Ing. Jozef Barna (1924), Zemplínske Hámre

Čo sa týka nedávnej minulosti, za asi posledné podujatie venované osobe Milana Rastislava Štefánika v Snine by sme mohli označiť tematické popoludnie venované prezentácii bohatej zbierky numizmatika Jána Kizlinga, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. mája 2015 v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine.


Ján Kizling počas čítania referátu a prezentácii zbierky týkajúcej sa Milana Rastislava Štefánika.

Nemáme vedomosť o tom, že by v Snine bolo čokoľvek po Štefánikovi pomenované. V neďalekom Humennom je situácia iná. Paradoxne priamo na Sninskú ulicu v Humennom sa napája Štefánikova ulica. V minulosti zdobil humenské námestie i pamätník obsahujúci sochu Milana Rastislava Štefánika. V čase po druhej svetovej vojne bol tento monument z námestia odstránený. Je možné konštatovať, že prakticky až nedávno bola na základe zachovaného torza pôvodnej sochy zhotovená busta, ktorá bola slávnostne odhalená na námestí v Humennom dňa 21. júla 2000. Humenčania na Štefánika nezabúdajú. Dôkazom tohto tvrdenia je napríklad i fakt, že členovia pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom vydali v minulom roku sadu reprintov historických pohľadníc, na obálke ktorej sa nachádzal pohľad na niekdajší pamätník Milana Rastislava Štefánika situovaný na humenskom námestí, s hotelom, reštauráciou a kaviarňou s príznačným názvom „Štefánia“ v jeho pozadí. Samotná sada pohľadníc bola doplnená o numizmatický žetón obsahujúci taktiež tento motív. A akoby toho nebolo málo, agilní numizmatici aj v tomto roku pracujú na vydaní medaily venovanej 85. výročiu odhalenia sochy generála Milana Rastislava Štefánika v Humennom.

Finálny návrh averznej a reverznej strany pripravovanej medaily.

Averzná strana medaily obsahuje erby štyroch okresných miest regiónu (vrátane Sniny), ktoré spadajú do pôsobnosti pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan
Autor foto: Róbert Jakubec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.