Rudolf Čižmárik v spomienkach

V sobotu 10. marca 2017 uplynulo presne desať rokov od smrti slovenského básnika, prozaika a esejistu Rudolfa Čižmárika, ktorého meno a dielo sa často zvykne klásť do súvisu s mestom Snina. V priestoroch Galérie Andrej Smolák sa pri tejto príležitosti uskutočnil večer venovaný spomienke tomuto spisovateľovi, nazvaný Putovanie k Styxu po desiatich rokoch. Názov podujatia bol odvodený od názvu poslednej básnickej zbierky, ktorú Čižmárik počas života publikoval.

Večer plný spomienok otvoril akademický maliar Andrej Smolák, ktorý zaspomínal na deň, kedy sa s Čižmárikom zoznámil a na chvíle, počas ktorých spolupracovali na príprave Medzinárodných výtvarných festivalov konaných v Snine. Po príhovore zazneli recitácie Čižmárikových básní v podaní Evy Fridrichovej a Viktórie Obšatníkovej, žiačky tretieho ročníka miestneho gymnázia. O hudobné predely sa postarali Andrea Astrabová (husle), Jana Mária Žeňuchová (klavír) a Pavol Hasin (akordeón). List obsahujúci spomienku na otca napísala a pozdravy zúčastneným hosťom adresovala Rudolfova dcéra Zuzana, ktorá sa žiaľ podujatia nemohla zúčastniť.

Na Čižmárika ako na bývalého kolegu z práce zaspomínal aj Boris Latta, v súčasnosti pôsobiaci ako redaktor zahraničného spravodajstva denníka Pravda, ktorý prijal pozvanie a pricestoval z Bratislavy. Na „Rudla“ spomínal ako na veselého človeka, ktorý mu vedel stále ochotne poradiť a pomôcť a ktorý nevedel rozprávať vtipy. Slova sa chytili i ďalší. Gabriela Aľušíková, pracovníčka mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine spomínala, ako s Čižmárikom spolupracovali na príprave súťaže Gerbócova literárna Snina a niekoľkých ďalších podujatí a na pozvanie na kávu v uliciach Bratislavy, ktoré sa nikdy neuskutočnilo. Jozef Staviščák, legionár vo výslužbe, na Ruda spomínal ako na spoluautora publikácie Patria nostra, partia ostrá, na písaní ktorej pred skoro pätnástimi rokmi spolupracovali. Zo spomínanej publikácie vybral a predniesol i krátky úryvok. Daniela Fridrichová sa zdôverila so skutočnosťou, že Čižmárika ako autora básní poznala a jeho tvorbu sledovala už od čias vydania jeho prvotiny. Neskôr sa s obľúbeným spisovateľom zoznámila aj osobne a z času na čas spoločne viedli dialógy o písaní, kultúre, literatúre, o živote i smrti. Na Čižmárika ako na čestného občana mesta Snina v krátkosti zaspomínal aj primátor mesta Štefan Milovčík. V súvislosti s dobrým vínom na Rudka zaspomínal aj Marián Šimkulič z Humenného, ktorý prijal pozvanie spolu s manželkou Annou.

A ďalšie spomínanie pokračovalo pri pohári vína. Na Čižmárika ako na dobrého kamaráta zaspomínal i Juraj Pyteľ s manželkou Nadeždou a mnohí ďalší, ktorí vyjadrením spomienky potvrdili fakt, že v Snine sa na Rudolfa Čižmárika ani po desiatich rokoch nezabudlo.

Usporiadanie spomienkového podujatia teda splnilo svoj účel a je ho možné zaradiť medzi vydarené akcie. Organizátormi podujatia boli Galéria Andrej Smolák a Európska zberateľská spoločnosť.

Autor textu: Mgr. Ján Bocan
Autor foto: Jozef Novák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.