Z histórie meštianskej školy v Snine I.

Úvod

Už od roku 1930 boli samosprávnymi zbormi v okrese Snina vyčleňované prostriedky pre potreby zriadenia vyššieho typu elementárnej národnej školy v Snine. V roku 1933 došlo k otvoreniu prvého ročníka meštianskej školy v našom meste. Školu navštevovali žiaci z celého okresu, preto polovica nákladov na prevádzku (nájom za priestory, nákup učebných pomôcok a podobne) bola hradená z okresného rozpočtu.

Škola spočiatku fungovala ako pobočka Štátnej meštianskej školy v Humennom, kde funkciu riaditeľa v tom čase zastával Karol Pírek. V škole sa vyučovalo po slovensky a žiaci školy pochádzali prevažne zo slovenského prostredia. Rusínski žiaci uprednostňovali štúdium na meštianskej škole vo Veľkom Bereznom, kde sa vyučovalo po rusky a kde mali k dispozícii internát spravovaný Česko-Slovenským Červeným krížom. Od roku 1936 funkciu riaditeľa meštianskej školy v Snine zastával Vojtech Miko. Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch súkromných domov a firiem.

V roku 1936 sa obecná rada v Snine obrátila na rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach so žiadosťou na odpredaj cirkevného pozemku pre potreby výstavby budovy meštianskej školy. Výstavbu budovy začala realizovať spoločnosť Klega a Badal v roku 1937. V Snine bol zriadený internát, ktorý v tom istom roku prevzala do správy Okresná starostlivosť o mládež. Otvorenie školy bolo naplánované na 28. október 1938 a malo súvisieť s oslavami 20. výročia vzniku Česko-Slovenska. Nestalo sa tak a škola bola dokončená a otvorená až po skončení druhej svetovej vojny.

Z kartotéky niekdajšieho sninského notára Františka Müllera sme vybrali zápisky týkajúce sa meštianskej školy v Snine, z ktorých sme zostavili článok na pokračovanie.

Školské oslavy Dňa matiek v Daľkovskom parku v roku 1946.

V čase vojny

 • Meštianska škola v Snine bola založená v roku 1933, vlastnú budovu nemala, preto bola umiestnená v prenajatých domoch a na tunajšej píle, kde sa vyučovalo aj počas druhej svetovej vojny a krátko po jej skončení.
 • Prvým riaditeľom bol Vojtech Miko. V Snine pôsobil do 31. januára 1942.
 • V roku 1937 sa začalo so stavbou novej modernej budovy meštianskej školy. Vojnové udalosti v roku 1944 výstavbu prekazili.
 • Od 1. februára 1942 do 31. mája 1942 zastupoval riaditeľa na meštianskej škole Štefan Dunajčín.
 • Dňa 1. júna 1942 prevzal túto funkciu Michal Tkáč, ktorý v nej zotrval do 31. augusta 1943.
 • Od 1. septembra 1943 bol riaditeľom meštianskej školy v Snine opäť Štefan Dunajčín.

Školský rok 1944/1945

 • Školský rok bol 20. septembra 1944 prerušený kvôli častým náletom a bombardovaniam.
 • Vyučovanie sa začalo až 4. februára 1945 a spočiatku ho sprevádzali veľké ťažkosti, lebo školy boli zničené a nebolo kníh a učebných pomôcok. Správcovstvom meštianskej školy bola poverená Šarlota Adlerová.
 • Dňa 7. marca 1945 bola za riaditeľku vymenovaná Anna Argajová.
 • Dňa 1. mája 1945 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Štefan Dunajčín.

Školský rok 1945/1946

 • Dňa 27. októbra 1945 sa na školskom dvore konala veľká slávnosť a večer slávnosť pre verejnosť. So slávnostnou rečou vystúpil Dr. Ladislav Hoffmann. (Poznámka: Slávnosť sa konala v predvečer výročia vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky)
 • Dňa 7. novembra 1945 došlo k výmene slovenských platidiel za československé.
 • Žiačky Štátneho dievčenského gymnázia v Bratislave zaslali žiakom tunajšej meštianskej školy šaty, továreň v Harmanci papiere a zošity a továreň v Baťovanoch topánky pre jednu triedu.
 • Dňa 8. mája 1946 navštívil obec americký delegát Červeného kríža.
 • V meštianskej škole sa iba čiastočne vyučovalo, pretože nebolo dostatok miestností.
 • Dňa 9. mája 1946 Matica slovenská zorganizovala slávnosť, na ktorej sa o program zaslúžili miestne školy. Slávnostnú reč predniesol Koloman Bobak.
 • Dňa 11. mája 1946 Dr. Gabriel Hoffmann usporiadal v parku pre žiakov školy prednášku na tému ako sa chrániť proti tuberkulóze.
 • Dňa 19. mája 1946 sa v parku konali oslavy Dňa matiek. K prítomným prehovorili Dr. Ladislav Hoffmann a Alžbeta Pešchlová. Podujatie sprevádzal pestrý program a po jeho skončení sa pokračovalo verejnou zábavou.
 • Dňa 28. mája 1946 sa konala oslava pri príležitosti 62. narodením prezidenta Dr. Edvarda Beneša. Obecenstvo sa zúčastnilo na prehliadke vojska a večer sa konala slávnosť usporiadaná Maticou slovenskou. Slávnostnú reč predniesol Koloman Bobak.
 • Od 12. do 29. júna 1946 prebehla na školách stravovacia akcia pod vedením učiteľky Márie Durdiakovej.
 • Dňa 21. júna 1946 v rámci Týždňa detskej radosti sa konala prednáška Dr. Gabriela Hoffmanna venovaná deťom.
 • Dňa 24. júna 1946 navštívil Sninu rímskokatolícky biskup Jozef Čársky a previedol v obci birmovku.
 • Dňa 28. júna 1946 boli žiakom školy odovzdané vysvedčenia.

Školský rok 1946/1947

 • Dňa 1. septembra 1946 nebolo možné začať nový školský rok a s vyučovaním na meštianskej škole sa začalo až 17. septembra 1946. Hneď na začiatku školského roka bola v škole zriadená zdravotná služba pre školské deti. Ten, kto zaplatil 32 korún a 50 halierov bol v prípade choroby bezplatne liečený.
 • Dňa 14. októbra 1946 navštívil Sninu predseda zboru povereníkov Dr. Gustáv Husák, povereník Slovenskej národnej rady pre národnú obranu Dr. Mikuláš Ferjenčík a povereník techniky Ing. Jozef Styk.
 • Od 15. októbra 1946 do 16. mája 1946 bola na školách v Snine zavedená kakaová akcia pre deti. Okrem kakaa deti dostávala aj cukor a sušené mlieko.
 • Dňa 27. októbra 1946 zavítal v rámci ciest po východnom Slovensku povereník školstva Laco Novomestský do Humenného, kde boli pri tejto príležitosti pozvaní učitelia a verejní činitelia administrácie zo Sniny.
 • Dňa 28. októbra 1946 sa na každej škole v meste konala slávnosť pre žiakov a večer slávnosť pre verejnosť. (Poznámka: Slávnosť sa konala pri príležitosti výročia vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky)
 • Dňa 8. novembra 1946 sa pri príležitosti výročia smrti Pavla Orságha Hviezdoslava konala školská slávnosť, na ktorej prehovoril Štefan Dunajčín.
 • Dňa 4. mája 1947 usporiadali miestne školy pietnu spomienku na generála Milana Rastislava Štefánika.
 • Dňa 7. marca 1947 bola usporiadaná školská slávnosť narodenín Tomáša Garrigue Masaryka na ktorej prehovoril učiteľ L. Fülöp.
 • Dňa 11. mája 1947 sa konali v parku miestneho kaštieľa slávnosti pri príležitosti Dňa víťazstva a Dňa matiek. Slávnosti sa zúčastnili miestni žiaci a žiaci zo susedných dedín.
 • Dňa 26. mája 1947 sa uskutočnili školské slávnosti pri príležitosti narodenín Edvarda Beneša.
 • Dňa 28. júna skončil školský rok.

Pokračovanie nabudúce…

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.