Tomáš Garrigue Masaryk a kenotaf v Snine

Kenotaf (z gréčtiny κενός /kenos/ – „prázdný“ a τάφος /tafos/ – „hrob“) je symbolický náhrobok či hrobka, respektíve typ pamätníka.

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk (7. marec 1850 – 14. september 1937) bol významný česko-slovenský filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, jeden zo zakladateľov Česko-Slovenskej republiky a jej prvý prezident (14. november 1918 – 14. december 1935) a predtým predseda Dočasnej vlády Česko-Slovenska (14. október – 14. november 1918), jeden z troch vrcholných predstaviteľov Česko-Slovenskej národnej rady (13. február 1916 – 14. október 1918) a poslanec rakúskej Ríšskej rady (4. marec 1891 – 10. október 1893, 17. júl 1911 – 25. september 1917).

Smrť prezidenta Osloboditeľa

Koncom augusta priniesli noviny smutnú správu, že prezident Osloboditeľ Tomáš Garrigue Masaryk vážne ochorel. Lekárske správy však dávali pevnú nádej na jeho uzdravenie. Zdravotný stav sa však nezlepšoval. Dňa 13. septembra večer bolo hlásené v rozhlase, že nastalo náhle zhoršenie. Obyvateľstvo, ktoré aj tak s úzkosťou sledovalo celý priebeh ochorenia, bolo vystavené neistému očakávaniu. Dňa 14. septembra ranný rozhlas odvysielal správu o tom, že prezident Osloboditeľ zomrel na zámku v Lánoch o tretej hodine, dvadsiatej deviatej minúte. 

Smútočná slávnosť

Okresný osvetový zbor v Snine dal podnet k usporiadaniu smútočných panychíd nielen v Snine, ale v celom okrese. Miestnym osvetovým komisiám bol rozoslaný prípis tohto znenia:

Okresný Osvetový zbor v Snine
19. september 1937

Program pietnych osláv za zomrelého ,,Osloboditeľa Tomáša Garrigue Masaryka“:

► V rámci pietnych osláv usporiada okresný osvetový zbor spolu s miestnymi osvetovými komisiami dňa 19. IX. 1937 v každej obci o tretej hodine odpoludnia smútočné prejavy pre pospolitý ľud.
► Zraz obyvateľstva je pri škole alebo pri kostole. Rečníka deleguje Okresný osvetový zbor v Snine.

Dňa 20. septembra 1937

Program:

► Bedřich Smetana: Modlitba, spieva mužský zbor
► Smútočný prejav: Imrich Hajtaš, predseda Okresného osvetového zboru
► Báseň: „Za Tomášom Garrigue Masarykom.“ Vojtech Ďuriš, štátny učiteľ v Snine
► Posledný pozdrav Tomášovi Garrigue Masarykovi, zborová recitácia žiakov meštianskej školy
► Vičnaja pamjať – spieva miešaný zbor
► Zakončenie štátnou hymnou

Okresný osvetový zbor v Snine usporiada za spoluúčasti všetkých kultúrnych spolkov a úradov smútočnú panychídu na pamiatku zosnulého prezidenta Osloboditeľa Tomáša Garrigue Masaryka, v pondelok, dňa dvadsiateho septembra 1937 o 19. hodine večer na námestí, pri pomníku ,,Slobody“.

Prezident Osloboditeľ Tomáš Garrigue Masaryk, tvorca, zakladateľ a budovateľ Československej republiky, zomrel. Odišiel na večnosť prvý občan, starostlivý otec obyvateľstva našej republiky. Spoluobčania Sniny a celého okresu, prejavme všetci úprimný a neskonalý žiaľ účasťou na pietnych oslavách usporiadaných v okrese a panychíde, usporiadanej v Snine.

Katafalk na námestí

Na námestí v Snine bol postavený katafalk. V jeho rohoch horeli na podstavcoch grécke ohne a uprostred na vyššom podstavci bola umiestnená busta prezidenta Osloboditeľa, zahalená čiernym flórom. Celý katafalk bol potiahnutý čiernym súknom a ozdobený vencami a kvetinami. Pred katafalkom stáli dva vysoké stožiare a na nich boli do polovice spustené štátne vlajky previazané čiernou stuhou. Pri katafalku stála od 19. septembra do večera 20. septembra hasičská krojovaná čestná stráž. 

List prezidentovi

Z panychídy bol zaslaný pánovi prezidentovi Edvardovi Benešovi tento sústrastný telegram. 

Pánu
Dr. Edvardovi Benešovi,
prezidentovi republiky

Praha – Hrad

Skľúčení hlbokým žiaľom nad smrťou drahého prezidenta Osloboditeľa pripájame sa k celonárodnému smútku i my z najvýchodnejšieho cípu Slovenska a dovoľujeme si zaslať Vám zo smútočnej panychídy usporiadanej Okresným osvetovým zborom v Snine za spoluúčastí všetkých kultúrnych spolkov a úradov prejav najväčšieho smútku.

Predchádzajúce riadky boli zostavené na základe zápiskov Vojtecha Mika, niekdajšieho riaditeľa meštianskej školy v Snine. Jeho zápisky z rokov 1936 až 1941 sú obsiahnuté v publikácii s názvom Medzi troma hranicami: Dobové zápisky a tradovaná história mesta Snina, ktorú si u nás môžete zakúpiť a podporiť tak našu ďalšiu činnosť. Jej cena je 5€ a objednať si ju môžete na retrospektiva.eu@gmail.com.

Spracoval: Mgr. Ján Bocan
Fotografie: Východoslovenské múzeum Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.