Z histórie meštianskej školy v Snine II.

Pokračovanie…

Školský rok 1947/1948

 • Dňa 1. septembra 1947 do meštianskej školy nastúpilo 272 žiakov, z toho 132 chlapcov a 140 dievčat.
 • Dňa 6. septembra sa konali školské oslavy 3. výročia Slovenského národného povstania.
 • Dňa 13. septembra 1947 sa uskutočnila verejná slávnosť 10. výročia smrti Tomáša Garrigue Masaryka.
 • Dňa 28. októbra sa konali školské slávnosti a večer verejná slávnostná akadémia s príhovorom Štefana Dunajčína.
 • Dňa 7. novembra sa konali školské slávnosti 30. výročia založenia Zväzu sovietskych socialistických republík.
 • Dňa 5.decembra sa uskutočnili školské Mikulášske besiedky. Dňa 14. decembra sa plánovaná verejná slávnosť pod Stromom republiky neuskutočnila.
 • Od 1. februára 1948 do 1. marca 1948 bola meštianska škola zatvorená zo zdravotných dôvodov.
 • Dňa 7. marca 1948 sa uskutočnili školské slávnosti pri príležitosti 98. výročia narodenia Tomáša Garrigue Masaryka. Dňa 10. a 17. apríla 1948 sa žiaci miestnych škôl zúčastnili na „Národnej smene víťazstva“. (Poznámka: Mohutná akcia prebiehajúca na celom Slovensku, počas ktorej sa opravovali cesty, sadili stromy a podobne. Organizoval ju Ústredný akčný výbor Slovenského národného frontu a išlo o oslavu „prerodu buržoáznej republiky na ľudovodemokratickú“, ktorá mala podobu „dobrovoľnej“ brigády. Agitácia medzi zamestnancami sa realizovala formou obežníka. Hoci sa v ňom hneď v úvode nachádza pojem dobrovoľný, ako z nasledujúceho znenia textu vyplýva, účasť bola  povinná. To známe slovné spojenie „dobrovoľne – nasilu“ sa stalo príznačnou charakteristikou pre väčšinu akcií organizovaných „v mene“ či na oslavu socializmu (napríklad účasť na prvomájových a lampiónových sprievodoch, besedách počas mesiaca Československo-sovietskeho priateľstva a podobne).
 • Dňa 1. mája 1948 prebehli školské slávnosti a slávnosti pracujúceho ľudu v zastúpení z celého okresu Snina.
 • Dňa 6. mája 1948 usporiadala Komunistická strana Slovenska spolu s ďalšími verejnými korporáciami manifestačný sprievod s alegorickými vozmi a koncom mája prebehli voľby s jednotnou kandidátnou listinou.
 • Dňa 13. júna sa konali školské slávnosti pri príležitosti Dňa matiek.
 • Dňa 26. júna sa skončil školský rok.

Školský rok 1948/1949

 • Dňa 1. septembra 1948 do školy nastúpilo 354 žiakov, z toho 180 chlapcov a 174 dievčat.
 • Dňa 8. septembra 1948 sa v sále miestneho kaštieľa uskutočnila pietna spomienka na prezidenta Dr. Edvarda Beneša.
 • Od 1. októbra 1948 do 30. júna 1949 sa konala stravovacia akcia. Okresná starostlivosť o mládež na túto akciu pridelila žiakom tunajšej školy konzervy, sušené mlieko a masť.
 • Dňa 28. októbra 1948 sa uskutočnila slávnosť na všetkých tunajších školách a večer verejná oslava.
 • Dňa 5. decembra 1948 sa na miestnych školách organizovali programové večierky a zároveň sa pri Strome republiky uskutočnila i verejná slávnosť.
 • Dňa 23. januára 1949 sa v sále miestneho kaštieľa konala slávnosť 25. výročia úmrtia Vladimira Iľjiča Lenina.
 • Dňa 23 februára 1949 sa uskutočnila akadémia pri príležitosti výročia februárových udalostí.
 • Dňa 26. februára 1949 sa konali školské slávnosti pri príležitosti 31. výročia založenia Červenej armády.
 • Dňa 1. mája 1949 sa uskutočnil manifestačný sprievod, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých škôl a pracujúci z celého okresu. Súčasťou sprievodu boli alegorické vozy, ktoré vystihovali plánovacie schopnosti a ukazovali vzor, podľa ktorého sa uberala štruktúra plánovania v päťročnom pláne.
 • V mesiaci apríl 1949 lekári Dánskeho Červeného kríža previedli na meštianskej škole v Snine povinné očkovanie proti tuberkulóze.
 • Dňa 22. mája 1949 sa v parku miestneho kaštieľa uskutočnila oslava Dňa matiek.
 • Dňa 30. júna bol ukončený školský rok
Učiteľský zbor v školskom roku 1948/1949.

Školský rok 1949/1950

 • Dňa 1. septembra 1949 do školy nastúpilo 382 žiakov, z toho 193 chlapcov a 189 dievčat.
 • Dňa 1. októbra 1949 začala prebiehať na školách stravovacia akcia.
 • Dňa 28. októbra sa konali školské a verejné slávnosti
 • Dňa 17. decembra 1949 prebehli verejná oslava pred vianočným stromčekom v kine Stalingrad.
 • Dňa 20. decembra 1949 sa uskutočnili školské slávnosti na počesť 70. narodenín Josifa Vissarionoviča Stalina.
 • Dňa 10. až 15. marca 1950 prebiehal celookresný nábor do Československého zväzu mládeže.
 • Dňa 21. apríla 1950 sa uskutočnili školské slávnosti pri príležitosti 80. výročia narodenia Vladimira Iľjiča Lenina.
 • Dňa 1. mája 1950 oslávilo obyvateľstvo obce a okresu sviatok práce.
 • Dňa 15. mája 1950 sa konala veľká manifestácia za mier pokračujúca mierovou podpisovou akciou.
 • Dňa 21. júna 1950 obyvateľstvo obce a žiaci tunajších škôl privítalo N. G. Novikova, konzula Zväzu sovietskych socialistických republík.
 • Dňa 28. júna 1950 sa konali oslavy konca školského roku.

Školský 1950/1951

 • Od 1. novembra1950 do 1. augusta 1951 pôsobil vo funkcii riaditeľa školy Anton Boros. Učiteľský zbor tvorili učitelia Štefan Chocholáč, Alžbeta Knižová, Adalbert Klubert, Ludevít König, Anna Mesarošová, Emília Slobodníková, Matilda Šagatová, Jaroslav Šefčik, Emília Zabová, Vojtech Nyitray, Andrej Dupoľ, Barbara Kišiková a Michal Franko.
 • Dňa 1. septembra 1950 do Slovenskej meštianskej školy nastúpilo 486 žiakov, z toho 240 chlapcov a 246 dievčat.
 • Od 1. augusta 1951 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Ján Potocký.
Pohľad na školu v 50. rokoch minulého storočia.

Záver

Dňa 21. apríla 1948 vstúpil do platnosti nový školský zákon na základe ktorého bolo ustanovené, aby sa meštianky a nižšie triedy gymnázií transformovali na druhý stupeň základných škôl. Tým pádom meštianske školy na celom území Československej republiky zanikli a nahradili ich základné deväťročné školy. Na históriu meštianskej školy v Snine svojou ďalšou činnosťou nadviazala prvá základná deväťročná škola v mestskej časti nazývanej „Kozáky“. V roku 1950 boli „Kozáky“ premenované na Hviezdoslavovu ulicu a niekdajšia meštianska škola v Snine funguje dodnes. V súčasnej dobe nesie názov Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava.

Koniec

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.