Retrospektíva včera, dnes a zajtra

Namiesto úvodu

Sme potomkami minulosti a predchodcami budúcnosti. Napriek všetkým našim vedomostiam, skúsenostiam a ambíciám sme produktmi súčasnej doby. Naše myšlienky sú našimi deťmi, ktoré milujeme a nedokážeme len tak ľahostajne opustiť. Nič nie je nemenné, tak ako sa mení životné prostredie človeka, mení sa aj človek sám. Mení spôsoby prejavu, názory a priority. Okolitý svet môže niekedy pôsobiť dojmom statického obrazu, ale v skutočnosti ide o neustále sa formujúci celok, ktorý je možné vnímať najrôznejšími spôsobmi.

Európska zberateľská spoločnosť

Pred vyše desiatimi rokmi sme počas jedného letného popoludnia v úzkom kruhu priateľov debatovali o zberateľstve a jeho podobách – od zbierania bezcenných drobností pre radosť a pobavenie až po zberateľstvo realizované za účelom investovania, zhodnocovania a vytvárania zisku. Zberateľstvo ponúka mnoho možností, ako nakladať s voľným časom a taktiež otvára dvere k získavaniu nových poznatkov a vedomostí z rôznych oblastí kultúrneho života. Nemecký básnik a mysliteľ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nie nadarmo raz vyslovil nadčasovú vetu: „Zberatelia sú šťastní ľudia.“

Práve vtedy padol návrh na založenie zberateľskej organizácie v našom meste, ktorá by združovala zberateľov žijúcich a pôsobiacich v regióne, pomáhala realizovať ich zberateľské vízie a taktiež zastrešovala ich rôznorodé záujmy. Ubehlo pol roka, kým sa túto myšlienku podarilo pretaviť do reality. Dňa 31. decembra 2013, čiže dnešným dňom, no presne pred desiatimi rokmi vzniklo občianske združenie s názvom Európska zberateľská spoločnosť. Už názov mal za úlohu reflektovať skutočnosť, že ide o serióznu spoločnosť, ktorej zakladatelia to myslia naozaj vážne i keď sa v ňom ukrýva i štipka sarkazmu a irónie. Čo už také veľkolepé, ba priam nadnárodné môže vzniknúť v Snine?

Logo občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť

Začali sme nadväzovaním spolupráce s mnohými organizáciami v meste i mimo neho. Dnes spolupracujeme na oficiálnej i neformálnej báze s desiatkami spolkov rozličného zamerania. Zúčastňujeme sa rôznych podujatí a svojou činnosťou sa snažíme dotvárať pestrý kolorit nášho mesta.

Projekt Retrospektíva

Začali sme prijímať nových členov. Oslovili sme ľudí, o ktorých sme vedeli alebo zistili, že sa vo voľnom čase venujú zberateľskej činnosti. Zberateľov v Snine nebolo veľa, čo sme svojim spôsobom už vopred predpokladali. Ich zberateľské záujmy boli navyše dosť rozdielne a teda aj spôsob prezentácie združenia ako komplexného celku obtiažny. Hľadali sme preto ťažisko spoločných záujmov a zhodli sme sa na tom, že by sme sa mali začať venovať histórii nášho mesta.

Nášmu novému zámeru sme dali pracovný názov Projekt Retrospektíva. V roku 2014 bola založená internetová stránka www.retrospektiva.eu a počnúc rokom 2015 sa na tejto stránke začali objavovať prvé články venované problematike zberateľstva a histórie nášho mesta. Po pozitívnom ohlase zo strany verejnosti sme v roku 2017 učinili rozhodnutie posunúť túto voľnočasovú činnosť na trochu vyššiu úroveň. Občianske združenie sme pretvorili na vydavateľstvo a internetovú stránku na elektronický časopis.

Logo elektronického časopisu Retrospektíva.

O Retrospektíve sa verejnosť okrem článkov dozvedala aj na základe prednášok, výstav a rôznych iných podujatí, ktoré sme v priebehu posledných rokov organizovali a spoluorganizovali. Vymysleli a zrealizovali sme celkovo sedem ročníkov turistického-vzdelávacieho podujatia s názvom Medzi troma hranicami, ktoré si vyslúžilo pozitívny ohlas i ďaleko za hranicami nášho regiónu. Dodnes sa nám podarilo vydať vyše dvadsať publikácií a čo je najdôležitejšie, všetku činnosť spomínanú v predchádzajúcich riadkov sme robili pre Sninu a Sninčanov z veľkého nadšenia, bez akéhokoľvek nároku na honorár, mzdu, či finančnú odmenu.

Bolo. Je. Bude?

V roku 2023 bolo na stránke publikovaných celkovo iba 23 článkov, čo oproti predchádzajúcim rokom predstavuje viditeľný pokles. Môže za to množstvo osobných, vzťahových, pracovných a rôznych iných problémov, ktoré sa v priebehu roka vyrojili v tých najnevhodnejších chvíľach. A ako vraví jeden z Murphyho zákonov – všetko, čo sa môže pokaziť, to sa pokazí. Všetko, čo sa mohlo pokaziť sa skutočne pokazilo aj v našom prípade. Napriek nízkemu počtu napísaných článkov sa nám v priebehu roka podarilo zorganizovať alebo svojou účasťou podporiť niekoľko aktivít a podujatí.

Kniha Chlapec a kráľ a jej tvorcovia – ilustrátorka Dominika Brečková, autor Ivan Bodnár.
  • Ešte v roku 2022 sme dokončili predtlačovú verziu knižnej publikácie s názvom Chlapec a kráľ a na jej printovú podobu sme čakali až do jari 2023. Kniha splnila všetky očakávania a dnes sa z nej tešia nielen jej tvorcovia, ale i veľké množstvo prevažne detských čitateľov.
  • Dňa 12. februára 2023 sme sa zúčastnili Valentínskeho remeselníckeho marketu, organizovaného skupinkou miestnych remeselníkov (Aliverde, BellFrant, Tri hrášky), kde sme predávali publikácie z produkcie združenia.
  • Dňa 20. februára 2023 sa v rámci podujatia Fašiangy – Turíce organizovaného Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Snine, sa v podaní Mgr. Jána Bocana uskutočnila prednáška s názvom O miestnych nárečiach, menách a chotárnych názvoch, týkajúca sa nárečia starých Sotákov.
  • Dňa 23. mája 2023 bola v rámci oneskorených osláv Dňa matiek organizovaných základnou organizáciou Únie žien Slovenska v Snine uvedená do života publikácia s názvom Sninská tehelňa: História výroby tehál v Snine. Jej autormi sú Emília Litvajová a Mgr. Ján Bocan.
  • Dňa 25. mája 2023 sa v Remeselnom obchodíku BellFrant uskutočnila prednáška Mgr. Jána Bocana s názvom Snina na historických fotografiách.
  • Dňa 24. septembra 2023 sa uskutočnil siedmy ročník podujatia Medzi troma hranicami v rámci ktorého bola prezentovaná publikácia Medzi troma hranicami: Kolonica v spomienkach Ireneja Kontratoviča autora Ing. Radovana Vrabľa.
  • V mesiaci október odštartovala činnosť krúžku o histórii Sniny a okolia pod vedením Mgr. Jána Bocana, ktorý je určený pre žiakov miestnych základných škôl.

Momentálne stále pracujeme na vydaní dvoch publikácií – prvá bude venovaná regionálnemu zberateľstvu, druhá desiatim rokom činnosti združenia Európska zberateľská spoločnosť. A je tu taktiež niekoľko tém, ktorým sme sa v roku 2023 nestihli venovať vôbec. Pracujeme v časovom sklze.

Filatelia poskytuje okrem iného aj fascinujúci pohľad na históriu pošty. V roku 2018 sme pri príležitosti 150. výročia založenia poštového úradu v Snine vydali publikáciu s názvom Ide, ide poštový panáčik s podtitulom Pohľad do poštovej histórie Sniny a okolia. V termíne 1. – 4. júna 2023 sa v Bratislave pod názvom BratislavaFila 2023 uskutočnila Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou pre exponáty všetkých výstavných tried (tradičná filatelia, poštová história, poštové celiny, aerofilatelia, tematická filatelia, maximafilia, fiškálna filatelia, trieda otvorenej filatelie a trieda mládeže) I. a II. stupňa. Na výstave nechýbala ani trieda filatelistickej literatúry obsahujúca 28 exponátov, do ktorej sme prihlásili aj spomínanú publikáciu Ide, ide poštový panáčik. Publikácia okrem iného popisuje i dovtedy nekatalogizovaný typ poštovej pečiatky z roku 1900. Tento nový poznatok bol premietnutý do nového vydania Monografie česko-slovenských známok (15. diel, II. zväzok) a publikácii Ide, ide poštový panáčik bola na základe posúdenia poroty udelená bronzová medaila. Dňa 9. augusta 2023 uplynulo presne 155 rokov od založenia poštového úradu v Snine. Túto skutočnosť sme si nepripomenuli napísaním článku, ani žiadnym iným spôsobom (prednáškou, výstavou a podobne), napriek tomu, že k danej téme máme množstvo informácii a archívnych materiálov. Jednoducho sme to nestihli, čo nás veľmi mrzí.

Publikácie Ide, ide poštový panáčik a Monografia česko-slovenských známok,
katalóg a bulletin k výstave BratislavaFila 2023, udelený diplom a medaila.

Numizmatika je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom mincí, papierových peňazí, žetónov a iných zberateľských predmetov numizmatického charakteru. Okrem samotného zbierania venuje pozornosť štúdiu histórie, hodnoty, dizajnu a výroby spomínaných predmetov. Numizmatiku nie je možné chápať iba ako zbieranie a klasifikáciu mincí, pretože poskytuje aj širší pohľad na ich kultúrny a historický vývoj. Zberateľské mince sú razené z drahých kovov (zlato, striebro) a pri ich výrobe sa kladie dôraz na ich investičnú hodnotu. Dňa 5. septembra 2023 sa v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach konalo slávnostné uvedenie a prezentácia novej zberateľskej euromince nominálnej hodnoty 20€ s tematickým motívom Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Minca bola emitovaná už tradične vo dvoch vyhotoveniach – BK (bežná kvalita) a PROOF (ukážková kvalita). Pokiaľ mince bežnej kvality sú razené pomocou klasických razidiel, mince ukážkovej kvality sú razené špeciálnymi razidlami so zdrsnenou plochou reliéfu a zrkadlovo leštenou plochou pozadia. K spomínanej minci si záujemcovia počas prvého dňa predaja mohli zakúpiť i pamätný list, na ktorý mohli získať podpisy od prítomných osobností stojacích za vydaním zberateľskej mince. Chránená krajinná oblasť Vihorlat sa rozprestiera na území okresov Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina. Vydaná zberateľská minca teda spadá do oblasti regionálnej numizmatiky, ktorej skúmaniu sa systematicky venujeme. Avšak až do tejto chvíle sme nedokázali nájsť dostatok času na to, aby sme novému prírastku venovali zaslúženú pozornosť.

Zberateľské strieborné mince v oboch vyhotoveniach, pamätný list
a sprievodný bulletin v slovenskom a anglickom jazyku.

Čo sa týka našich plánov do budúcnosti, za posledné roky sme zhromaždili veľké množstvo zberateľských materiálov, ktoré máme v úmysle systematicky spracovať a sprístupniť širokej verejnosti. Uskutočnenie tohto zámeru si však vyžaduje stovky hodín mravčej práce. Ide o skenovanie, následné retušovanie a úpravu dokumentov, vytvorenie online databázy a zverejnenie spracovaných dát na internetovej stránke. V listinnej podobe máme zozbieraných niekoľko desiatok archívnych dokumentov a stoviek fotografií, taktiež veľké množstvo dobovej tlače a ďalších zberateľských materiálov regionálneho charakteru, ktoré by sme mali záujem prezentovať.

Kráčame vpred a uvedomujeme si, že ak chceme pokračovať, musíme veľa zmeniť a doplniť, spracovať a sprístupniť, lebo iba takýmto spôsobom budeme môcť kráčať spolu s dobou. Akým spôsobom alebo či vôbec načrtnutý zámer dokážeme uskutočniť bude závisieť aj od Vás – od záujmu čitateľov, nadšenia podporovateľov a v neposlednom rade i finančných darov zo strany sponzorov.

Namiesto záveru

Je jeden prežitý rok veľa alebo málo? Stačí jedna dekáda k tomu, aby si človek mohol povedať, že niečo prežil a vytvoril? To, čo tvoríme a prezentujeme je možné považovať za produkty úzkoprofilového zamerania. Sme si vedomí, že naša činnosť nie je určená masám. Je skôr smerovaná komunite nadšencov, ktorí si našu prácu vážia a cenia. Výsledky činnosti, ktorú s patričným záujmom a zanietením vykonávame, je v porovnaní s vírom udalostí súčasného diania v meste možné bagatelizovať. Ale to, čo robíme, robíme radi.

Všetkým ľuďom dobrej vôle, najmä našim čitateľom, fanúšikom a podporovateľom vyslovujem v mene redakcie nášho a hlavne vášho časopisu Retrospektíva, úspešný vstup do roku 2024.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.