Rozprávky Michala Pustaja I.

Poznáte rozprávky Michala Pustaja zo Zboja? Prečítal ktokoľvek z vás aspoň jednu? Nie? Vôbec ma to neprekvapuje. Lebo nájsť ich je prakticky nemožné! Mne samej trvalo pátranie tri roky, z ktorých prvé dva nepriniesli žiadne výsledky. Úprimne povedané, istý čas som dokonca myslela, že ide o zlý žart a Michala Pustaja si niekto vymyslel.  

Jeden z najlepších rusínskych rozprávačov 

Tým, ktorí sa ešte nestretli s osobou Michala Pustaja, odporúčam navštíviť môj starší článok na túto tému. Spomenula som v ňom, že Volodymyr Hnatjuk považoval Pustaja za jedného z najlepších rusínskych rozprávačov. Dovoľte mi uviesť ďalšie názory: 

M. Pustaj je rozprávačom so silne rozvinutým rozprávačským talentom (…). Nikto sa mu nedokáže vyrovnať kompozičnou dynamikou, bohatosťou a farebnosťou rozprávaných príbehov. Pustaj buduje svoje príbehy, čerpajúc z pokladnice tradičných motívov a využíva ich novým spôsobom.  

O. Zilynskyj

Zbojský rozprávač krásne rozprával (…) Nikto sa nevyrovná jeho majstrovstvu.

M. Hyrjak

Michal Pustaj nie je napodobňovateľom. Ku každej z rozprávok pristupuje s veľkou tvorivou fantáziou a výtvarným vkusom, vnáša do nich vlastné nápady, čím vytvára ich nové verzie.

M. Mušinka

Michal Pustaj dokázal poslucháča prekvapiť nečakanými zvratmi a pobaviť zmyslom pre humor. Mal ohromnú fantáziu! A pozoruhodnú schopnosť vytvárať zaujímavé príbehy. Je až nepochopiteľné, že tento najlepší rusínsky rozprávač je prakticky takmer neznámy! 

Akým jazykom Michal Pustaj rozprával? 

Ale veď to je jazyk Bojkov! Moji bojkovskí príbuzní rozprávajú podobne – zvolala jedna Ukrajinka, keď som jej ukázala pár strán prvého vydania rozprávok Michala Pustaja z roku 1897. Text bol napísaný starou ukrajinskou abecedou, dnes už niektoré písmená nepoužívame – dodala.  

Volodymyr Hnatjuk navštívil obec Zboj za účelom štúdia jazyka, ktorým hovorili rusínski obyvatelia Uhorska. Preto rozprávky, ktoré mu rozprával Michal Pustaj, zapisoval v pôvodnej podobe, pričom nad jednotlivými slovami označoval aj patričný prízvuk. A v tejto podobe ich zverejnil. A takto na jednej strane máme záznam v autentickom jazyku, ktorý používal Michal Pustaj, na druhej strane takýto záznam textu sa stáva pre drvivú väčšinu čitateľov úplne nezrozumiteľným. A práve nezrozumiteľný jazyk je jedným z dôvodov, prečo nepoznáme rozprávky Michala Pustaja. V 60. rokoch boli niektoré rozprávky preložené do ukrajinčiny a publikované na Ukrajine, a preto je Pustaj oveľa viac známy na Ukrajine ako na Slovensku.   

Ďalším problémom je forma rozprávok. Michal Pustaj používal len hovorené slovo (bol negramotný, nevedel čítať ani písať) a ako som už spomínala, Hnatjuk zapísal jeho príbehy práve v tejto podobe. To spôsobuje, že sa občas ťažko čítajú. Aby sa Pustajove rozprávky dostali k širšiemu publiku, je ich potrebné preložiť do spisovného jazyka. Zišiel by sa nejaký ďalší Pavol Dobšinský, ktorý by ich „prepísal” nanovo. 

Kde nájdeme rozprávky Michala Pustaja? 

Nie je vylúčené, že ste rozprávku od Michala Pustaja čítali alebo ste aspoň mali v rukách knihu s jeho rozprávkami, no ani o tom neviete. A to preto, lebo meno Michala Pustaja sa totiž väčšinou objavuje na úplnom konci kníh alebo sa v nich neobjavuje vôbec. Aj preto je také ťažké nájsť jeho rozprávky – aby ste ich našli, musíte ich poznať. 

Niektoré z obálok kníh, v ktorých boli publikované rozprávky Michala Pustaja.

Nižšie uvádzam knihy, v ktorých boli publikované rozprávky Michala Pustaja. Väčšina z týchto titulov je veľmi ťažko dostupná a aj preto je rozprávkar zo Zboja napriek tomu, že je považovaný za jedného z najvýraznejších rusínskych rozprávkarov, tak málo známy. 

Володимир Гнатюк Етнографічні матеріали з Угорської РусиЕтнографічний збірник. т. 3 i 4, Львів,  1897 i 1898, (Volodymyr Hnatjuk Etnohrafični materialy z Uhorskoji Rusy — Etnohrafičnyj zbirnyk tom 3 i 4, Ľviv 1897 i 1898).  

Prvá publikácia rozprávok Michala Pustaja, v originálnom “pustajovom” jazyku, napísaných starou  ukrajinskou abecedou. Hnatjuk tu uverejnil 39 rozprávok Michala Pustaja a jeden príbeh z jeho života.

Володимир Гнатюк Баронський син в Америцї: Вибір народнїх казок. З образками Юліяна Панькевича. Львів, 1918 (Volodymyr Hnatjuk Baronskyj syn v Ameryci. Vybir narodnich kazok. Z obrazkamy Juliana Paňkevyča.  Ľviv, 1918).  

Kniha obsahuje desať rozprávok, ktoré zozbieral ukrajinský etnograf Volodymyr Hnatjuk, vrátane jednej (titulnej) rozprávky od Michala Pustaja. Kniha je určená ukrajinským deťom, preto je možné predpokladať, že rozprávka Michala Pustaja bola preložená do ukrajinčiny. Jeden exemplár tejto knihy sa nachádza v Univerzitnej knižnici v Kyjeve. Zatiaľ sa mi k nej nepodarilo dostať. 

Jiří Polívka Súpis slovenských rozprávok. Sväzok II, Turčiansky Sv. Martin 1924 

Jiří Polívka Súpis slovenských rozprávok. Sväzok III, Turčiansky Sv. Martin 1927 

Jiří Polívka Súpis slovenských rozprávok. Sväzok IV, Turčiansky Sv. Martin 1930 

Jiří Polívka Súpis slovenských rozprávok. Sväzok V, Turčiansky Sv. Martin 1931 

Jiří Polívka (český jazykovedec, slavista a folklorista) si stanovil za cieľ zozbierať všetky slovenské rozprávky. Uviedol ich v päťzväzkovom diele pod spoločným názvom Súpis slovenských rozprávok. V štyroch z nich nájdeme prakticky všetky rozprávky Michala Pustaja, ktoré vyšli v „Etnografických zborníkoch” v 1897 i 1898. Ide o jediný preklad do slovenčiny. Problém spočíva v tom, že toto je sumár rozprávok, takže sa dozvieme len o čom Michal Pustaj rozprával, ale jeho prozaický talent nespoznáme. 

Українські народні казки Східної Словаччини, упорядкування Михайло Гиряк, т. 1 Пряшiв 1965 (Ukrajinski narodni kazky Schidnoji Slovaččyny, uporiadkuvania Mychajlo Hyrjak,  t. 1, Prešov1965). 

Michal Hirjak (vedec, novinár a výskumník ukrajinského folklóru na Slovensku) vydal v rokoch 1965-1979 sedem zväzkov rozprávok rusínskych a ukrajinských autorov. Rozprávky Michala Pustaja odprezentoval v prvom zväzku. Je ich 22. Všetky boli pretlmočené do ukrajinského jazyka. 

Микула́ш Мушинка З глибини віків. Антологія усної народної творчості українців Східної Словаччини, Пряшiв 1967 (Mikuláš Mušinka Z hlybyny vikiv. Antolohija usnoji narodnoji tvorčosti Ukrajinciv Schidnoji Slovaččyny, Prešov 1967). 

Súčasťou antológie sú dve rozprávky Michala Pustaja, obe napísané v pôvodnom jazyku modernou ukrajinskou abecedou. 

Гора до неба Українські народні казки східної Словаччини. упорядкування Михайло Гиряк, Ужгород. 1968 (Hora do neba. Ukrajinski narodni kazky Schidnoji Slovaččyny,  uporiadkuvania Mychajlo Hyrjak, Užhorod 1968) 

V knihe sa nachádza 29 rozprávok z východného Slovenska, z toho šesť od Michala Pustaja. Kniha je určená pre ukrajinské deti, rozprávky sú preložené do ukrajinčiny. 

Володимир Гнатюк Казки Закарпаття, Ужгород 2001 (Volodymyr Hnatjuk Kazky Zakarpattja, Užhorod 2001). 

Spoločné vydanie oboch „Etnografických zborníkov” z rokov 1897 a 1898. Stará ukrajinská abeceda bola nahradená modernou súčasnou abecedou. 

Володимир Гнатюк Етнографічні матеріали з Угорської Руси: легенди і новели, Харкiв 2018 (Volodymyr Hnatjuk Etnohrafični materialy z Uhorskoji Rusy: lehebdy i novely, Charkiv 2018) 

Ide o reprint pôvodného „Etnografického zborníka“ z roku 1897. Reprint druhého zväzku z roku 1898 doposiaľ nebol vydaný. 

Predná a zadná časť obálky Rusínskych rozprávok na CD nosiči.

Русиньскы приповідкы 10 / Rusyňskŷ prypovidkŷ 10 (CD), 2020  

Občianske združenie Molodŷ.Rusynŷ a rusínske rádio Rusyn.fm vydali 10 albumov obsahujúcich rusínske rozprávky, ktoré načítali herci Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Posledný, desiaty album je venovaný pamiatke Michala Hyrjaka a predstavuje rozprávky zo zbierky „Ukrajinské ľudové rozprávky východného Slovenska”. Objavujú sa tu dve rozprávky Michala Pustaja: Čudotvorná mašinka / Чудотворна машынка (číta Jana Truščinská) a O siedmich bratoch havranoch a ich sestre / O семох братах гавранах і їх сестрі (číta Valéria Fürješová). Rozprávky v bežnom rusínskom jazyku, preložené z ukrajinského jazyka. Žiaľ na obale nosiča sa objavila  informácia o tom, že všetky prezentované rozprávky zozbieral Michal Hirjak a meno a priezvisko Michala Pustaja nebolo nikde uvedené. CD je možné zakúpiť v internetovom obchode Rusyn shop. 

Nakoniec by som chcela spomenúť ľudí, bez pomoci ktorých by som sa k rozprávkam Michala Pustaja a informáciám o ich autorovi nedostala. V prvom rade pánovi Ladislavovi Ladomirjakovi – starostovi obce Zboj a pani Ľudmile Ražine z Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. A taktiež pani Márii Sičákovej z Obecného úradu v Zboji, pani Alici Wietoszewovej z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove, pani Janke Dropkovej a pani Martine Šlúchovej zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Veľmi pekne ďakujem! 

O týždeň uvediem zopár rozprávok od Michala Pustaja. 

Autorka článku: Beata Okulińska 

1 thought on “Rozprávky Michala Pustaja I.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.