Snina v roku 1949

Toto je pokračovanie poznámok notára Františka Müllera, týkajúcich sa zasadaní obecných zastupiteľstiev v období po druhej svetovej vojne v meste Snina.

Päťročný plán alebo päťročnica je plán rozvoja národného hospodárstva na obdobie piatich rokov. V bývalom Československu bol tento plán po prvýkrát stanovený na roky 1949 – 1953. Päťročnému plánu predchádzal dvojročný plán realizovaný v období rokov 1947 – 1948, teda ešte pred nástupom komunistov k moci.

V roku 1949 sa v Snine pristúpilo k výstavbe strojárskeho závodu, ktorý mal byť zárukou vytvorenia podmienok pre zamestnanie miestneho obyvateľstva.

POZNÁMKA: V roku 1949 závod ešte nemal žiadne meno. Až o rok neskôr vstúpil do histórie pod názvom Národný podnik Vihorlat. O počiatkoch budovania závodu Vihorlat napísal v roku 1961 redaktor závodného časopisu Vihorlatský kovák nasledujúce riadky:

V samotnej Snine sa začalo koncom roku 1948 povrávať o výstavbe fabriky, ale tomu nikto ani neveril. Politika Komunistickej strany však bola jasná a bolo rozhodnuté vybudovať moderný, nový východ s fabrikami a kultúrnymi bydliskami. Mnohí z iniciatívnych miestnych činiteľov v roku 1948 a 1949 vynakladajú veľa úsilia o urýchlené presadenie otázky výstavby továrne v Snine. Konečne bolo rozhodnuté i napriek pripomienkam, že Snina je „od ruky“, nemá ľudí, odborníkov, nemá komunikácie. No v jari 1949 bolo rozhodnuté a v tomto roku dňa 1. mája sa uskutočnil slávnostný výkop závodu. Bolí takí, čo tomu ešte stále neverili, boli takí, ktorí o fabrike nechceli ani počuť, lebo mala stáť na ich pozemkoch a biedne role boli doterajším svetom chudobného človeka spod Vihorlatu. Slávnostne, ale u mnohých dosť zdržanlivo, sa uskutočnil slávnostný výkop a začal sa boj o myslenie človeka, o jeho vzťah k novému dielu, ktoré má taký nesmierny význam pre celý tento kraj. Výstavba začala…“

Vladimír Slimák
Slávnostný výkop budúceho závodu Vihorlat.

Na žiadosť správy Kina „Stalingrad“ na dobu jeden a pol roka obec Snina odpúšťa platenie obecnej dávky. Bola na to udelená podpora.

Obec Snina žiada, aby na cintorínskej ceste bola zriadená železničná zastávka.

POZNÁMKA: Táto otázka sa znova preberala až v roku 1980. V roku 1989 bola k vybudovaniu zastávky na predmestí Sniny vyhotovená projektová dokumentácia a k realizácií prác sa prikročilo v roku 1990. Práce na zastávke s pracovným názvom „Tabla Snina“ boli odovzdané v jeseni 1991.

Dočasná miestna správna komisia sa má uzniesť na tom, ktoré krčmy sa majú zrušiť. Dočasná miestna správna komisia odpovedá Okresnej správnej komisii, že na správe okresu lepšie vedia, ktorí krčmári boli trestaní a proti ktorým boli vznesené námietky – a preto by v tejto veci mala rozhodovať správa okresu.

Bol poverený Juraj Mariňák, aby previedol všetky potrebné práce na oprave námestia s tým, že ceny, ktoré udáva v ponuke, budú upravené na výplatných listinách Štátnym stavebným úradom v Michalovciach.

Michal Pavlisko bol zvolený za predsedu. Obecní funkcionári dostávajú nasledovnú ročnú odmenu: predseda – 24 tisíc korún, podpredseda – 6 tisíc korún, predseda v Sninských Hámroch, predseda vyživovacej komisie a jej členovia – 8 tisíc korún, predseda vyživovacej komisie v Sninských Hámroch a jej členovia – 3 tisíc korún, zástupcom predsedu a prísažníkom – 7 tisíc korún.

Miestny národný výbor sa uzniesol na zriadení hosťovského – komunálneho podniku v obci, do ktorého majú byť zahrnuté všetky hosťovské podniky v Snine podľa rozhodnutia komisie. Komisia sa ihneď zriaďuje, má šesť členov a jej predsedom je Fedor Lunačarský.

Obec zakúpi pancierovú skriňu za 24 tisíc korún.

Hosťovský komunálny podnik bol zriadený a to v týchto miestnostiach: v domoch Anny Mariničovej, Bohumila Kašpara a Štefana Pčolu.

Dňa 14. septembra 1949 Miestny národný výbor udeľuje podporu 15 tisíc korún na opravu kostola.

Pohľad na námestie a rímskokatolícky kostol.

Obec zabezpečila úhradu za asfaltovanie kolkárne zo svojich finančných prostriedkov.

Začala sa opravovať cesta vedúca na Daľkov.

Správcovi kina Michalovi Mariničovi sa udeľuje podpora na dobu jedného roka.

Podporu na vybudovanie tribúny a futbalového ihriska dostane Sokol Drevokombinát a to sumu 100 tisíc korún vo dvoch splátkach.

Bola udelená podpora 50 tisíc korún na vybudovanie rekreačného domu v Ruskom.

Do komunálneho podniku boli pribratí pekári Jozef Andrejčík, Ján Bajus a Ján Hudák, ktorí sa sami prihlásili.

Miestny národný výbor na návrh Michala Pavliska sa uzniesol na vybudovaní nového mosta cez Pčolinku a Podhuru. Prácou bol poverený Ján Štofik a Štefan Juhás. Na zakúpenie potrebného materiálu obec prispeje sumou 100 tisíc korún.

Na opravu námestia, chodníkov a ciest bola predsedovi Miestneho národného výboru Michalovi Pavliskovi a Jánovi Jelovi poukázaná suma 998254 korún a 55 halierov.

Pokračovanie nabudúce…

Spracoval: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.