Zo spomienok na druhú svetovú vojnu

Spomienky na vojnu Historické pramene majú asi najväčší význam pre každého, kto sa nejakým spôsobom podieľa na objektívnom a reálnom vyhodnotení historických procesov. Bez historických prameňov by asi ani história ako vedná disciplína neexistovala. Skúmanie, interpretácia, poznávanie a hodnotenie dejín by… Read moreZo spomienok na druhú svetovú vojnu

Spomienky z oslobodzovania Sniny

Okres Snina v období druhej svetovej vojny II.:Spomienky maršala Andreja Antonoviča Grečkaa generálmajora Vasilija Fjodoroviča Gladkova V minulotýždňovom príspevku sme zosumarizoval informácie týkajúce sa bojov v priestore Ruského sedla. Článok skončil schválne spomenutím obce Stakčín. Tento príspevok bude teda nadväzujúci a… Read moreSpomienky z oslobodzovania Sniny

Boje v priestore Ruského sedla

Vážení čitatelia Retrospektívy ! Tento elektronický časopis sa zaoberá rôznymi dejinnými udalosťami. Medzi časť histórie dnešného okresu Snina nespochybniteľne patria aj udalosti týkajúce sa vojnových konfliktov. Rozhodol som sa preto v nepravidelných intervaloch prispievať na túto stránku a zosumarizovať dosiaľ zistené poznatky… Read moreBoje v priestore Ruského sedla

80. výročie Malej vojny I.

Dňa 6. októbra 1938 bola podpísaná Žilinská dohoda, ktorá predstavovala deklaráciu Slovenska v rámci Česko-Slovenskej republiky. Následne, dňa 2. novembra 1938 sa konala medzinárodná arbitráž vo Viedni, kde Nemecko a Taliansko prinútili Česko-Slovensko vzdať sa v prospech Maďarského kráľovstva území na juhu Slovenska… Read more80. výročie Malej vojny I.