Zmienky o Snine v starých knihách I.

Rakúsko-Uhorská monarchia v písme a obrazoch (Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben) je názov rozsiahlej historicko-geograficko-etnografickej publikácie v maďarskom jazyku z konca 19. storočia. Toto dielo obsahujúce 21 zväzkov s 572 príspevkami, 4520 čiernobielymi ilustráciami a 19 farebnými stranami bolo… Read moreZmienky o Snine v starých knihách I.

Kameňolomy a štrkoviská v regióne

Jedným z cieľov Dokumentačného centra (DC) Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK) je vytvorenie centrálnej informačnej databázy súboru hmotných a nehmotných exponátov v oblasti prípravy, ťažby, spracovania a použitia kameniva, štrkov, pieskov a nerudných surovín na Slovensku v historickom kontexte, ako dar SZVK pre budúce generácie. SZVK… Read moreKameňolomy a štrkoviská v regióne