Gažo a Kado bežali Maratón aj v Snine

Pri vstupe do Mestského kultúrneho strediska v Snine sa nachádza nástenka s názvom „Pamätáte sa?“, na ktorej sú umiestnené staré fotografie týkajúce sa kultúrnych podujatí, v minulosti uskutočnených prevažne na pôde niekdajšieho závodného klubu. Medzi nimi sme objavili fotografiu z natáčania rozhlasovej humoristickej relácie… Read moreGažo a Kado bežali Maratón aj v Snine

Kaplnky na starom cintoríne v Snine

Pomenovanie Krížová cesta alebo Kalvária sa používa pre označenie symbolickej cesty spojenej s udalosťami súvisiacimi s ukrižovaním Ježiša Krista. Je rozdelená na štrnásť zastavení, z ktorých každé zodpovedá určitej udalosti. Kalvária opisuje dianie od odsúdenia Ježiša Krista Pilátom Pontským až po jeho… Read moreKaplnky na starom cintoríne v Snine

Maturanti v uliciach starej Sniny

V Anglicku je stredoškolské vzdelanie obvykle zakončené skúškou nazývanou A-level, Nemci sa tešia ekvivalentu tejto skúšky pod názvom Abitur, Francúzi používajú označenie Le-bac. Slovenskí študenti skladajú maturitné skúšky. Maturita je klasickou skúškou ukončujúcou stredoškolské vzdelanie v mnohých krajinách strednej Európy.  Slovo maturita… Read moreMaturanti v uliciach starej Sniny

Séria pohľadníc starej Sniny

V niekdajšej Rakúsko-Uhorskej monarchii, neskôr v prvej Česko-Slovenskej republike existovalo množstvo menších vydavateľov, či väčších vydavateľstiev, ktoré sa zaoberali produkciou pohľadníc. Prakticky každé väčšie mesto malo svojich lokálnych vydavateľov, ktorí zabezpečovali produkciu pohľadníc v meste a jeho blízkom okolí. Pohľadnice… Read moreSéria pohľadníc starej Sniny